Danh sách

Bibocal

0
Bibocal - SĐK VNB-0824-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bibocal Viên nén sủi - Acetaminophen, Chlorpheniramine maleate, Dextromethorphan hydrobrmide