Danh sách

Tiphalvic

0
Tiphalvic - SĐK VD-5486-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tiphalvic Viên nang - Paracetamol 400mg, Dextropropoxyphen 30mg