Danh sách

Nataplex

0
Nataplex - SĐK VN-20252-17 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Nataplex Dung dịch truyền tĩnh mạch - Dextrose 25g; D-Pantothenol 250mg; Acid ascorbic 500mg; Thiamin hydroclorid 125mg; Riboflavin 25mg; Niacinamide 625mg; Pyridoxin hydroclorid 25mg