Danh sách

Bitolysis 2,5% Low calci

0
Bitolysis 2,5% Low calci - SĐK VD-18932-13 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Bitolysis 2,5% Low calci Dung dịch thẩm phân phúc mạc - Dextrose monohydrat 2,5g/100ml; Natri clorid 538mg/100ml; Natri lactat 448mg/100ml; Calci clorid 2H2O 18,3mg/100ml; Magnesi clorid 6H2O 5,08mg/100ml