Danh sách

Bitolysis 2,5%

0
Bitolysis 2,5% - SĐK VD-18930-11 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Bitolysis 2,5% Dung dịch thẩm phân phúc mạc - Dextrose monohydrat 2,5g/100ml; Natri clorid 538mg/100ml; Natri lactat 448mg/100ml; Calci clorid 2H2O 25,7mg/100ml; Magnesi clorid 6H2O