Danh sách

Eurosol-M in D5 water

0
Eurosol-M in D5 water - SĐK VN-5527-08 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Eurosol-M in D5 water Dịch truyền - Dextrose, Natri Chlorid, Natri metabisulfite, Kali Acetate, Magnesium Acetate