Danh sách

Dinesap

0
Dinesap - SĐK V1370-H12-06 - Khoáng chất và Vitamin. Dinesap Viên nén - Di-iodohydroxyquinoline

Diorixede

0
Diorixede - SĐK V904-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Diorixede Viên nén - Di-iodohydroxyquinoline

Direxiode 210mg

0
Direxiode 210mg - SĐK VNB-0506-03 - Khoáng chất và Vitamin. Direxiode 210mg Viên nén - Di-iodohydroxyquinoline

DiagesTiode

0
DiagesTiode - SĐK VNA-5014-02 - Khoáng chất và Vitamin. DiagesTiode Viên nén - Di-iodohydroxyquinoline

Deacresiod

0
Deacresiod - SĐK VNA-4288-01 - Khoáng chất và Vitamin. Deacresiod Viên nén - Di-iodohydroxyquinoline

Vidirex

0
Vidirex - SĐK VNA-4389-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vidirex Viên nén - Di-iodohydroxyquinoline

Vidirex

0
Vidirex - SĐK VD-1925-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vidirex Viên nén - Di-iodohydroxyquinoline

Pineiod 210mg

0
Pineiod 210mg - SĐK V93-H12-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pineiod 210mg Viên nén - Di-iodohydroxyquinoline

Direxiode 210mg

0
Direxiode 210mg - SĐK VNB-0506-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Direxiode 210mg Viên nén - Di-iodohydroxyquinoline

Dinesap

0
Dinesap - SĐK V1370-H12-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Dinesap Viên nén - Di-iodohydroxyquinoline