Danh sách

Seocem Capsule

0
Seocem Capsule - SĐK VN-16252-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Seocem Capsule Viên nang cứng - Diacerhein 50mg

Rumacerin Cap

0
Rumacerin Cap - SĐK VN-16880-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Rumacerin Cap Viên nang cứng - Diacerhein 50mg

Oracu

0
Oracu - SĐK VN-16242-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Oracu Viên nang cứng - Diacerhein 50mg

Damrin

0
Damrin - SĐK VN-16490-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Damrin Viên nang cứng - Diacerhein 50mg

Dandias Capsule

0
Dandias Capsule - SĐK VN-17034-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dandias Capsule Viên nang cứng - Diacerhein 50mg

Diraxib capsule

0
Diraxib capsule - SĐK VN-16928-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diraxib capsule Viên nang cứng - Diacerhein 50mg

Optipan capsule

0
Optipan capsule - SĐK VN-19124-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Optipan capsule Viên nang cứng - Diacerhein 50mg

Epriona Cap

0
Epriona Cap - SĐK VN-19217-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Epriona Cap Viên nang cứng - Diacerhein 50mg

Diacera Capsule

0
Diacera Capsule - SĐK VN-20852-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diacera Capsule Viên nang cứng - Diacerhein 50mg

Dacses

0
Dacses - SĐK VN-20753-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dacses Viên nang cứng - Diacerhein 50mg