Danh sách

Volfaden

0
Volfaden - SĐK VNA-2148-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Volfaden Kem bôi ngoài da - Diclofenac diethylamine

Subsyde-M

0
Subsyde-M - SĐK VN-0981-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Subsyde-M Gel-tương đương 1% Diclofenac natri - Diclofenac diethylamine

Omniclor

0
Omniclor - SĐK VD-1121-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Omniclor Gel bôi da - Diclofenac diethylamine

Diclofenac Stada

0
Diclofenac Stada - SĐK VD-0247-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclofenac Stada Kem - Diclofenac diethylamine
Thuốc Cotilam 1g - SĐK V586-H12-05

Cotilam 1g

0
Cotilam 1g - SĐK V586-H12-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cotilam 1g Kem bôi da - Diclofenac diethylamine

Saranac

0
Saranac - SĐK VN-2558-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Saranac Gel-1% Diclofenac - Diclofenac diethylamine

Dicfiazo

0
Dicfiazo - SĐK VN-2656-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dicfiazo Gel-1% Diclofenac - Diclofenac diethylamine

Diclofenac Stada Gel

0
Diclofenac Stada Gel - SĐK VD-3587-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclofenac Stada Gel Gel bôi ngoài da - Diclofenac diethylamine

Brudic

0
Brudic - SĐK VN-3400-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Brudic Gel-1,16% - Diclofenac diethylamine

Voltaren Emulgel

0
Voltaren Emulgel - SĐK VN-6236-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Voltaren Emulgel Gel - Diclofenac diethylamine