Danh sách

Fenaflam

0
Fenaflam - SĐK VD-19277-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fenaflam Viên nén bao đường - Diclofenac kali 25 mg

Dozalam

0
Dozalam - SĐK VD-22406-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dozalam Viên nén bao đường - Diclofenac kali 25 mg

Sosdol

0
Sosdol - SĐK VD-28846-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sosdol Viên nang mềm - Diclofenac kali 25 mg
Thuốc Fenaflam - SĐK VD-22031-14

Fenaflam

0
Fenaflam - SĐK VD-22031-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fenaflam Viên nén bao phim - Diclofenac kali 25 mg