Danh sách

Diclofenac

0
Diclofenac - SĐK VD-10575-10 - Thuốc khác. Diclofenac - Diclofenac Natri 75mg/3ml

Diclofenac

0
Diclofenac - SĐK VD-19091-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclofenac Dung dịch thuốc tiêm - Diclofenac natri 75mg/3ml

Diclofenac

0
Diclofenac - SĐK VD-19091-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclofenac Dung dịch thuốc tiêm - Diclofenac natri 75mg/3ml

Vifenac

0
Vifenac - SĐK VN-16985-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vifenac Dung dịch tiêm - Diclofenac natri 75mg/3ml

Diclofenac Kabi75mg/3ml

0
Diclofenac Kabi75mg/3ml - SĐK VD-22589-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclofenac Kabi75mg/3ml Dung dịch tiêm - Diclofenac natri 75mg/3ml

Diclofenac

0
Diclofenac - SĐK VD-25829-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclofenac Dung dịch tiêm - Diclofenac natri 75mg/3ml

Aleclo

0
Aleclo - SĐK VN-21148-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Aleclo Dung dịch tiêm - Diclofenac natri 75mg/3ml

Fynkenac

0
Fynkenac - SĐK VN-21219-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fynkenac Dung dịch tiêm - Diclofenac natri 75mg/3ml
Thuốc Caflaamtil - SĐK VD-20987-14

Caflaamtil

0
Caflaamtil - SĐK VD-20987-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Caflaamtil Dung dịch tiêm - Diclofenac natri 75mg/3ml

Diclofenac 75mg/3ml

0
Diclofenac 75mg/3ml - SĐK VD-11727-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclofenac 75mg/3ml Thuốc tiêm - Diclofenac Natri 75mg/3ml