Danh sách

Panaflex

0
Panaflex - SĐK VN-11058-10 - Thuốc khác. Panaflex Cao dán - Diclofenac natri

Dilefenac

0
Dilefenac - SĐK VN-10119-10 - Thuốc khác. Dilefenac Dung dịch tiêm - Diclofenac natri

Araclof Tablet

0
Araclof Tablet - SĐK VN-9633-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Araclof Tablet Viên nén - Paracetamol, Diclofenac Natri

Zengesic

0
Zengesic - SĐK VD-4497-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zengesic Viên nén bao phim - Paracetamol, diclofenac natri

Volgasrene 50

0
Volgasrene 50 - SĐK VD-5686-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Volgasrene 50 Viên bao phim tan trong ruột - Diclofenac natri

Volhasan 75

0
Volhasan 75 - SĐK VD-5281-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Volhasan 75 Viên nén tác dụng kéo dài - Diclofenac natri

Voltaren 50

0
Voltaren 50 - SĐK VN-7299-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Voltaren 50 Viên nén bao phim tan trong ruột - Diclofenac natri

Lifenac

0
Lifenac - SĐK VN-7075-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Lifenac Dung dịch tiêm - Diclofenac natri

Diclobid

0
Diclobid - SĐK VN-7162-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclobid Viên nén bao gelatin - Diclofenac Natri, Paracetamol

Diclofenac

0
Diclofenac - SĐK VD-5789-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclofenac Viên nén bao phim - Diclofenac natri