Danh sách

Women-Easy No Panx

0
Women-Easy No Panx - SĐK VN-5738-10 - Thuốc khác. Women-Easy No Panx Viên nén bao phim - Diclofenac potassium

Women-Easy No Panx

0
Women-Easy No Panx - SĐK VN-5739-10 - Thuốc khác. Women-Easy No Panx Viên nén bao phim - Diclofenac potassium

Mbrinflam F.C. Tablets

0
Mbrinflam F.C. Tablets - SĐK VN-12031-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Mbrinflam F.C. Tablets viên nén bao phim - Diclofenac potassium

Protecflam 25

0
Protecflam 25 - SĐK VD-1458-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Protecflam 25 Viên bao đường - Diclofenac potassium

Opta

0
Opta - SĐK VNB-0159-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Opta Viên nén bao phim - Diclofenac potassium

Kalflam

0
Kalflam - SĐK VN-1672-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Kalflam Viên bao đường-50mg - Diclofenac potassium

Diclofenac K 12,5mg

0
Diclofenac K 12,5mg - SĐK VD-0925-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclofenac K 12,5mg Viên nén bao phim - Diclofenac potassium

Cophaflam 25mg

0
Cophaflam 25mg - SĐK VD-1191-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cophaflam 25mg Viên nén bao đường - Diclofenac potassium

Cataflam 25mg

0
Cataflam 25mg - SĐK VNB-3646-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cataflam 25mg Viên nén bao đường - Diclofenac potassium

Umeran-potas 50

0
Umeran-potas 50 - SĐK VN-4857-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Umeran-potas 50 Viên nén bao tan trong ruột - Diclofenac potassium