Danh sách

Hivodax 100mg

0
Hivodax 100mg - SĐK VNB-4565-05 - Khoáng chất và Vitamin. Hivodax 100mg Viên nhai - Didanosine

Hivodax 200mg

0
Hivodax 200mg - SĐK VNB-4566-05 - Khoáng chất và Vitamin. Hivodax 200mg Viên nhai - Didanosine

Didanosine Stada 50mg

0
Didanosine Stada 50mg - SĐK VNB-2629-04 - Khoáng chất và Vitamin. Didanosine Stada 50mg Viên nén - Didanosine

Didanosine Stada 100mg

0
Didanosine Stada 100mg - SĐK VNB-1685-04 - Khoáng chất và Vitamin. Didanosine Stada 100mg Viên nén - Didanosine

Didanosine Stada 100mg

0
Didanosine Stada 100mg - SĐK VNB-4242-05 - Khoáng chất và Vitamin. Didanosine Stada 100mg Viên nén - Didanosine

Didanosine Stada 25mg

0
Didanosine Stada 25mg - SĐK VNB-2628-04 - Khoáng chất và Vitamin. Didanosine Stada 25mg Viên nén - Didanosine

Didanosine 250mg

0
Didanosine 250mg - SĐK VN-14737-12 - Thuốc khác. Didanosine 250mg Viên nang giải phóng thuốc trong ruột - Didanosine

Didanosine 400mg

0
Didanosine 400mg - SĐK VN-14738-12 - Thuốc khác. Didanosine 400mg Viên nang giải phóng thuốc trong ruột - Didanosine

Videx

0
Videx - SĐK VN-7071-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Videx Viên nén - Didanosine

Videx

0
Videx - SĐK VN-7072-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Videx Viên nén - Didanosine