Danh sách

Unifeparin

0
Unifeparin - SĐK VN-10426-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Unifeparin Dung dịch tiêm - Difemerine

Pasvin

0
Pasvin - SĐK VN-7193-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Pasvin Dung dịch tiêm - Difemerine

Newpascil

0
Newpascil - SĐK VN-0395-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Newpascil Thuốc tiêm-1mg/ml - Difemerine

Limerine

0
Limerine - SĐK VN-5582-01 - Thuốc đường tiêu hóa. Limerine Viên nang - Difemerine

Limerine Inj

0
Limerine Inj - SĐK VN-9816-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Limerine Inj Dung dịch tiêm - Difemerine