Danh sách

Thuốc CV Artecan - SĐK VNB-1917-04

CV Artecan

0
CV Artecan - SĐK VNB-1917-04 - Khoáng chất và Vitamin. CV Artecan Viên bao phim - Dihydroartemisinin, Piperaquin phosphate
Thuốc CV Artecan - SĐK VNB-1917-04

CV Artecan

0
CV Artecan - SĐK VNB-1917-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. CV Artecan Viên bao phim - Dihydroartemisinin, Piperaquin phosphate

Arterakine

0
Arterakine - SĐK VNA-3701-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Arterakine Viên nén dài bao phim - Dihydroartemisinin, Piperaquin phosphate

Obelix

0
Obelix - SĐK VD-2934-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Obelix Viên nang - Dihydroartemisinin, Piperaquin phosphate

Co-Dipe

0
Co-Dipe - SĐK VD-2523-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Co-Dipe Viên nén bao phim - Dihydroartemisinin, Piperaquin phosphate

Obelix

0
Obelix - SĐK VD-4934-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Obelix Viên nén bao phim - Dihydroartemisinin, Piperaquin phosphate