Danh sách

Tildiem

0
Tildiem - SĐK VN-7224-02 - Thuốc tim mạch. Tildiem Viên nén - Diltiazem

Kaizem CD

0
Kaizem CD - SĐK VN-7245-02 - Thuốc tim mạch. Kaizem CD Viên nang giải phóng kéo dài - Diltiazem

Kaizem CD

0
Kaizem CD - SĐK VN-7246-02 - Thuốc tim mạch. Kaizem CD Viên nang giải phóng kéo dài - Diltiazem

Herbesser

0
Herbesser - SĐK VN-5659-01 - Thuốc tim mạch. Herbesser Viên nén - Diltiazem

Herbesser 60

0
Herbesser 60 - SĐK VN-0461-06 - Thuốc tim mạch. Herbesser 60 Viên nén-60mg - Diltiazem

Herbesser 60

0
Herbesser 60 - SĐK VN-5660-01 - Thuốc tim mạch. Herbesser 60 Viên nén - Diltiazem

Herbesser R100

0
Herbesser R100 - SĐK VN-6268-02 - Thuốc tim mạch. Herbesser R100 Viên nang - Diltiazem

Herbesser R100

0
Herbesser R100 - SĐK VN-9851-05 - Thuốc tim mạch. Herbesser R100 Viên nang giải phóng kéo dài - Diltiazem

Herbesser R200

0
Herbesser R200 - SĐK VN-6269-02 - Thuốc tim mạch. Herbesser R200 Viên nang - Diltiazem

Herbesser R200

0
Herbesser R200 - SĐK VN-9852-05 - Thuốc tim mạch. Herbesser R200 Viên nang giải phóng kéo dài - Diltiazem