Danh sách

Vomina 50

0
Vomina 50 - SĐK VNA-0204-02 - Thuốc hướng tâm thần. Vomina 50 Viên nén - Dimenhydrinate

Supergo 10mg

0
Supergo 10mg - SĐK VNA-0340-02 - Thuốc hướng tâm thần. Supergo 10mg Viên nhai - Dimenhydrinate

Supergo 20mg

0
Supergo 20mg - SĐK VNA-0339-02 - Thuốc hướng tâm thần. Supergo 20mg Viên nhai - Dimenhydrinate

Stunarizin

0
Stunarizin - SĐK VD-1760-06 - Thuốc hướng tâm thần. Stunarizin Viên nén - Dimenhydrinate

Phataumine

0
Phataumine - SĐK VNA-1723-04 - Thuốc hướng tâm thần. Phataumine Viên nén - Dimenhydrinate

Phataumine

0
Phataumine - SĐK VNA-4610-01 - Thuốc hướng tâm thần. Phataumine Viên nén - Dimenhydrinate

Hano dimenal

0
Hano dimenal - SĐK VNA-4421-01 - Thuốc hướng tâm thần. Hano dimenal Viên nén - Dimenhydrinate

Dimenhydrinate 50mg

0
Dimenhydrinate 50mg - SĐK VNB-2330-04 - Thuốc hướng tâm thần. Dimenhydrinate 50mg Viên nén - Dimenhydrinate

Dimin 50mg

0
Dimin 50mg - SĐK VD-1598-06 - Thuốc hướng tâm thần. Dimin 50mg Viên nén - Dimenhydrinate

Dimenhydrinat 50mg

0
Dimenhydrinat 50mg - SĐK VNB-0771-01 - Thuốc hướng tâm thần. Dimenhydrinat 50mg Viên nén - Dimenhydrinate