Danh sách

Preclint

0
Preclint - SĐK VN-20060-16 - Thuốc khác. Preclint Dung dịch uống - Dinatri phosphat dodecahydrat 240mg/ml tương đương Dinatri phosphat 95,16 mg/ml; Mononatri phosphat dihydrat 542mg/ml tương đương Mononatri phosphat 416,93mg/ml