Danh sách

Cervidil

0
Cervidil - SĐK VN2-59-13 - Thuốc có tác dụng thúc đẻ cầm máu sau đẻ và chống đẻ non. Cervidil Hệ phân phối thuốc đặt âm đạo - Dinoprostone 10mg / hệ phân phối thuốc