Danh sách

Majota

0
Majota - SĐK VD-11428-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Majota - Dioctahedral Smectite 3g

Dicoasmec

0
Dicoasmec - SĐK VD-11684-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Dicoasmec - Dioctahedral Smectite 3g

Dehecta

0
Dehecta - SĐK VN-17414-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Dehecta Hỗn dịch uống - Dioctahedral smectite 3g

Smechedral

0
Smechedral - SĐK VD-20416-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Smechedral Thuốc bột uống - Dioctahedral smectite 3g
Thuốc Grafort - SĐK VN-18887-15

Grafort

0
Grafort - SĐK VN-18887-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Grafort Hỗn dịch uống - Dioctahedral smectite 3g