Danh sách

Vacoflon

0
Vacoflon - SĐK VD-33201-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Vacoflon Viên nén bao phim - Diosmin 450 mg; Hesperidin 50 mg

Imexflon

0
Imexflon - SĐK VD-24214-16 - Thuốc tim mạch. Imexflon Viên nén bao phim - Diosmin 450 mg; Hesperidin 50 mg

Diosmin Stada 500 mg

0
Diosmin Stada 500 mg - SĐK VD-22349-15 - Thuốc tim mạch. Diosmin Stada 500 mg Viên nén bao phim - Diosmin 450 mg; hesperidin 50 mg
Thuốc DilodinDHG - SĐK VD-22030-14

DilodinDHG

0
DilodinDHG - SĐK VD-22030-14 - Thuốc tim mạch. DilodinDHG Viên nén bao phim - Diosmin 450 mg; Hesperidin 50 mg