Danh sách

Maxxdaf

0
Maxxdaf - SĐK VD-28841-18 - Thuốc tim mạch. Maxxdaf Viên nang cứng - Diosmin/Hesperidin (90/10) 500 mg tương ứng với Diosmin 450mg; Hesperidin 50mg

Maxxdaf

0
Maxxdaf - SĐK VD-28842-18 - Thuốc tim mạch. Maxxdaf Viên nén bao phim - Diosmin/Hesperidin (90/10) 500 mg tương ứng với Diosmin 450mg; Hesperidin 50mg