Danh sách

Rizsyl

0
Rizsyl - SĐK VN-17899-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Rizsyl Si rô - Diphenhydramin hydrochlorid 13,5mg/5ml; Ammonium chlorid 131,5mg/5ml