Danh sách

Thuốc Benaxepa Expectorant - SĐK VN-17619-13

Benaxepa Expectorant

0
Benaxepa Expectorant - SĐK VN-17619-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Benaxepa Expectorant Si rô - Diphenhydramin hydrochlorid 14mg/5ml; Amoni chlorid 135mg/5ml; Natri citrat 57,5mg/5ml