Danh sách

Kymbokuld

0
Kymbokuld - SĐK VD-31351-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Kymbokuld Viên nén - Diphenhydramin hydrochlorid 50mg

Nawtenim

0
Nawtenim - SĐK VD-33964-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Nawtenim Viên nén - Diphenhydramin hydrochlorid 50mg