Danh sách

Dimedrol 10mg/1ml

0
Dimedrol 10mg/1ml - SĐK VD-25801-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Dimedrol 10mg/1ml Dung dịch tiêm - Diphenhydramin hydroclorid 10mg/1ml