Danh sách

Axcel Diphenhydramine expectorant

0
Axcel Diphenhydramine expectorant - SĐK VN-5126-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Axcel Diphenhydramine expectorant Si rô - Diphenhydramine HCl; Ammonium chloride

Ceftrisu

0
Ceftrisu - SĐK VN-13585-11 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Ceftrisu Dung dịch thuốc uống - Diphenhydramine HCl; Ammonium chloride