Danh sách

Thuốc Abicof Syrup - SĐK VN-15663-12

Abicof Syrup

0
Abicof Syrup - SĐK VN-15663-12 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Abicof Syrup Si rô - Diphenhydramine HCl; Amonium Chloride; Sodium Citrate; Menthol