Danh sách

Xicobel

0
Xicobel - SĐK VNA-3361-00 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Xicobel Dung dịch nhỏ mắt - Diphenhydramine hydrochloride

Daiticol 10mg/10ml

0
Daiticol 10mg/10ml - SĐK V212-H12-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Daiticol 10mg/10ml Thuốc nhỏ mắt - Diphenhydramine hydrochloride

Dainakol

0
Dainakol - SĐK VD-5020-08 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Dainakol Dung dịch thuốc nhỏ mắt - Diphenhydramine hydrochloride
Thuốc Tusstadt 12

Tusstadt 12,5mg/5ml

0
Tusstadt 12,5mg/5ml - SĐK VNB-0652-03 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tusstadt 12,5mg/5ml Xi rô - Diphenhydramine hydrochloride

Dimedrol 10mg/1ml

0
Dimedrol 10mg/1ml - SĐK V28-H04-05 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Dimedrol 10mg/1ml Thuốc tiêm - Diphenhydramine hydrochloride

Diphenhydramin 25mg

0
Diphenhydramin 25mg - SĐK VD-2202-06 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Diphenhydramin 25mg Viên bao phim - Diphenhydramine hydrochloride

Nibisina

0
Nibisina - SĐK VD-3295-07 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Nibisina Viên nén - Paracetamol, Adiphenine hydrochloride, diphenhydramine hydrochloride

Donaintra

0
Donaintra - SĐK VD-3530-07 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Donaintra Viên nén - Diphenhydramine hydrochloride

Noatanmine

0
Noatanmine - SĐK VD-4825-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Noatanmine Viên nén - Diphenhydramine hydrochloride

Benaxepa Expectorant

0
Benaxepa Expectorant - SĐK VN-5429-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Benaxepa Expectorant Siro - Diphenhydramine Hydrochloride, Amoni Chlorid, Natri Citrate