Danh sách

Aspegic 1000mg

0
Aspegic 1000mg - SĐK VN-5752-08 - Thuốc tim mạch. Aspegic 1000mg Bột pha dung dịch uống - 1g, Acetylsalicylic Acid - DL-Acetylsalicylic acid

Aspegic 100mg

0
Aspegic 100mg - SĐK VN-5753-08 - Thuốc tim mạch. Aspegic 100mg Bột pha dung dịch uống - 100mg, Acetylsalicylic Ac - DL-Acetylsalicylic acid

Aspegic 500mg

0
Aspegic 500mg - SĐK VN-5754-08 - Thuốc tim mạch. Aspegic 500mg Bột pha dung dịch uống - 500mg, Acetylsalicylic Ac - DL-Acetylsalicylic acid