Danh sách

Sun-Dobut 250mg/250ml

0
Sun-Dobut 250mg/250ml - SĐK VD-31413-18 - Thuốc tim mạch. Sun-Dobut 250mg/250ml Dung dịch tiêm truyền - Dobutamin (dưới dạng Dobutamin HCl) 250mg/250ml