Danh sách

Dexdobu

0
Dexdobu - SĐK VN-17148-13 - Thuốc tim mạch. Dexdobu Dung dịch tiêm truyền - Dobutamine (dưới dạng Dobutamine HCl) 250mg/5ml

Dobucin

0
Dobucin - SĐK VN-16920-13 - Thuốc tim mạch. Dobucin Dung dịch tiêm - Dobutamine (dưới dạng Dobutamine HCl) 250mg/5ml