Danh sách

Dobutamex

0
Dobutamex - SĐK VN-7046-08 - Thuốc tim mạch. Dobutamex Dnng dịch tiêm - Dobutamine HCl

Dobutamina 250mg/ 20ml

0
Dobutamina 250mg/ 20ml - SĐK VN-6555-08 - Thuốc tim mạch. Dobutamina 250mg/ 20ml Dung dịch tiêm - Dobutamine HCl