Danh sách

Thuốc Độc hoạt tang ký sinh - SĐK V559-H12-10

Độc hoạt tang ký sinh

0
Độc hoạt tang ký sinh - SĐK V559-H12-10 - Thuốc khác. Độc hoạt tang ký sinh Hoàn cứng - Độc hoạt, tang ký sinh, tần giao, phục linh, đương qui, bạch thược, sinh địa, ngưu tất, đỗ trọng, đảng sâm

Độc hoạt tang ký sinh

0
Độc hoạt tang ký sinh - SĐK V559-H12-10 - Thuốc khác. Độc hoạt tang ký sinh - Độc hoạt, Tang ký sinh, Tần giao, Phục linh, Đương qui, Bạch thược, Sinh địa, Ngưu tất, Đỗ trọng, Đảng sâm