Danh sách

Thiên trung thấp khớp hoàn

0
Thiên trung thấp khớp hoàn - SĐK V647-H12-10 - Thuốc khác. Thiên trung thấp khớp hoàn Viên hoàn cứng - Độc hoạt, Xuyên khung, Thục địa, Tang ký sinh, Bạch thược, Tần giao, Đỗ trọng, Tế tân, Ngưu tất, Đương qui, Cam thảo