Danh sách

Độc hoạt phiến

0
Độc hoạt phiến - SĐK VD-19527-13 - Thuốc khác. Độc hoạt phiến dược liệu chế - Độc hoạt

Độc hoạt

0
Độc hoạt - SĐK VD-26931-17 - Thuốc khác. Độc hoạt Nguyên liệu làm thuốc - Độc hoạt

Didicera

0
Didicera - SĐK VD-5598-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Didicera Viên nang - Đương quy, xuyên khung, phòng phong, tế tân, quế chi, độc hoạt

Didicera

0
Didicera - SĐK V106-H12-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Didicera Hoàn cứng - Ðộc hoạt, tang ký sinh, Phòng phong, tần giao, Bạch thược, Cam thảo, Xuyên khung, Sinh địa, Ðảng sâm, Bạch linh

Didicera

0
Didicera - SĐK V106-H12-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Didicera - Độc hoạt, tang ký sinh, phòng phong, tần giao, bạch thược, cam thảo, xuyên khung, sinh địa, đảng sâm, bạch linh..

Didicera

0
Didicera - SĐK V976-H12-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Didicera - Độc hoạt, Tang ký sinh, Phòng phong, Tần giao, Tế tân, Quế chi, Ngưu tất, Đỗ trọng, Đương qui, Bạch thược..

Didicera

0
Didicera - SĐK V1237-H12-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Didicera - Đương quy, xuyên khung, phòng phong, tế tân, quế chi, độc hoạt, Bạch thược, Cam thảo, Sinh địa, Bạch linh, Đẳng sâm, Tang ký sinh..