Danh sách

Taxel-CSC 20mg/0,5ml

0
Taxel-CSC 20mg/0,5ml - SĐK VN2-577-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Taxel-CSC 20mg/0,5ml Dung dịch đậm đặc truyền tĩnh mạch - Docetaxel 20mg/0,5ml

Oncodocel 20mg/0,5ml

0
Oncodocel 20mg/0,5ml - SĐK VN2-71-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Oncodocel 20mg/0,5ml Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền tĩnh mạch - Docetaxel 20mg/0,5ml

Inta-DX 20

0
Inta-DX 20 - SĐK VN2-179-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Inta-DX 20 Dung dịch đậm đặc pha tiêm - Docetaxel 20mg/0,5ml

Asdoxel

0
Asdoxel - SĐK VN2-168-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Asdoxel Dung dịch đậm đặc để pha dịch truyền tĩnh mạch - Docetaxel 20mg/0,5ml

Tadocel 20mg/0.5ml

0
Tadocel 20mg/0.5ml - SĐK VN-17807-14 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Tadocel 20mg/0.5ml Dung dịch đậm đặc để pha dịch truyền - Docetaxel 20mg/0,5ml

Varidoxel

0
Varidoxel - SĐK VN2-161-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Varidoxel Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền - Docetaxel 20mg/0,5ml