Danh sách

Taxotere

0
Taxotere - SĐK VN2-128-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Taxotere Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền tĩnh mạch - Docetaxel 20mg/1ml

Docetaxel Stada

0
Docetaxel Stada - SĐK VN2-192-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Docetaxel Stada Dung dịch pha truyền tĩnh mạch - Docetaxel 20mg/1ml

Docetaxel Stada

0
Docetaxel Stada - SĐK VN2-193-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Docetaxel Stada Dung dịch pha truyền tĩnh mạch - Docetaxel 20mg/1ml

Taxotere

0
Taxotere - SĐK VN-20265-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Taxotere Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền tĩnh mạch - Docetaxel 20mg/1ml

Bestdocel 20mg/1ml

0
Bestdocel 20mg/1ml - SĐK QLĐB-766-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Bestdocel 20mg/1ml Dung dịch đậm đặc pha truyền tĩnh mạch - Docetaxel 20mg/1ml

Tadocel 20mg/ml

0
Tadocel 20mg/ml - SĐK VN2-473-16 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Tadocel 20mg/ml Dung dịch đậm đặc để pha truyền tĩnh mạch - Docetaxel 20mg/1ml