Danh sách

Taxotere

0
Taxotere - SĐK VN2-129-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Taxotere Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền tĩnh mạch - Docetaxel 80mg/4ml

Taxotere

0
Taxotere - SĐK VN-20266-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Taxotere Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền tĩnh mạch - Docetaxel 80mg/4ml

Doxtored 80

0
Doxtored 80 - SĐK VN3-58-18 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Doxtored 80 Dung dịch tiêm truyền - Docetaxel 80mg/4ml

Bestdocel 80mg/4ml

0
Bestdocel 80mg/4ml - SĐK QLĐB-767-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Bestdocel 80mg/4ml Dung dịch đậm đặc pha truyền tĩnh mạch - Docetaxel 80mg/4ml

Daxotel 80mg/4ml

0
Daxotel 80mg/4ml - SĐK VN2-458-16 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Daxotel 80mg/4ml Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Docetaxel 80mg/4ml