Danh sách

Docehope 20mg/0,5ml

0
Docehope 20mg/0,5ml - SĐK VN3-62-18 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Docehope 20mg/0,5ml Dung dịch đậm đặc pha dung dịch truyền tĩnh mạch - Docetaxel (dạng khan) 20mg