Danh sách

Taxewell-80

0
Taxewell-80 - SĐK VN2-15-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Taxewell-80 Dung dịch đậm đặc để pha dịch truyền tĩnh mạch - Docetaxel (dưới dạng Docetaxel Trihydrate) 80mg/2ml

Docetere 80

0
Docetere 80 - SĐK VN-16745-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Docetere 80 Dung dịch đậm đặc pha tiêm - Docetaxel (dưới dạng Docetaxel trihydrate) 80mg/2ml