Danh sách

SaVi Dome 10

0
SaVi Dome 10 - SĐK VD-10388-10 - Thuốc khác. SaVi Dome 10 - Domperidon 10mg (dưới dạng Domperidon maleat)

Domperidone maleate

0
Domperidone maleate - SĐK VD-10465-10 - Thuốc khác. Domperidone maleate - Domperidon 10mg (dưới dạng Domperidon maleat)