Danh sách

Phudskin

0
Phudskin - SĐK VD-14371-11 - Thuốc khác. Phudskin Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên nén. Chai 60 viên, 100 viên, 250 viên, 500 viên nén - Domperidon 10mg

Operidone

0
Operidone - SĐK VD-14352-11 - Thuốc khác. Operidone Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim - Domperidon 10mg

Benzilum 10mg

0
Benzilum 10mg - SĐK VN-20803-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Benzilum 10mg Viên nén - Domperidon 10mg
Thuốc Domreme - SĐK VN-19608-16

Domreme

0
Domreme - SĐK VN-19608-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Domreme Viên nén bao phim - Domperidon 10mg
Thuốc Pedomcad - SĐK VN-19808-16

Pedomcad

0
Pedomcad - SĐK VN-19808-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Pedomcad Viên nén - Domperidon 10mg
Thuốc Prevomit FT - SĐK VN-19322-15

Prevomit FT

0
Prevomit FT - SĐK VN-19322-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Prevomit FT Viên nén tan nhanh - Domperidon 10mg