Danh sách

Gasompel-M

0
Gasompel-M - SĐK VN-20155-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Gasompel-M Viên nén - Domperidone (dưới dạng Domperidone maleate) 10mg
Thuốc Motilium-M - SĐK VN-19486-15

Motilium-M

0
Motilium-M - SĐK VN-19486-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Motilium-M Viên nén - Domperidone (dưới dạng Domperidone maleate) 10mg
Thuốc Motilium-M - SĐK VN-19486-15

Motilium-M

0
Motilium-M - SĐK GC-275-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Motilium-M Viên nén - Domperidone (dưới dạng Domperidone maleate) 10mg