Danh sách

Amisate tab 5mg

0
Amisate tab 5mg - SĐK VN-21440-18 - Thuốc hướng tâm thần. Amisate tab 5mg Viên nén bao phim - Donepezil hydrochlorid (dưới dạng Donepezil hydroclorid monohydrat) 5mg

SaVi Donepezil 5

0
SaVi Donepezil 5 - SĐK VD-33531-19 - Thuốc hướng tâm thần. SaVi Donepezil 5 Viên nén bao phim - Donepezil hydrochlorid (dưới dạng Donepezil hydroclorid monohydrat) 5mg