Danh sách

Xorunwell 10mg/5ml

0
Xorunwell 10mg/5ml - SĐK VN-20470-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Xorunwell 10mg/5ml Dung dịch đậm đặc để pha dịch truyền - Doxorubicin hydrochlorid 10mg/5ml