Danh sách

Doxorubicin “Ebewe”

0
Doxorubicin "Ebewe" - SĐK VN-17426-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Doxorubicin "Ebewe" Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền - Doxorubicin hydrochlorid 2mg/ml

Lipo-dox Liposome Injection 2mg/ml

0
Lipo-dox Liposome Injection 2mg/ml - SĐK VN-17676-14 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Lipo-dox Liposome Injection 2mg/ml Dung dịch liposome pha dịch truyền tĩnh mạch - Doxorubicin hydrochlorid 2mg/ml

Chemodox

0
Chemodox - SĐK VN-21967-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Chemodox Hỗn dịch liposome tiêm truyền tĩnh mạch - Doxorubicin hydrochlorid 2mg/ml