Danh sách

Thuốc Doxorubicin Bidiphar 10 - SĐK QLĐB-635-17

Doxorubicin Bidiphar 10

0
Doxorubicin Bidiphar 10 - SĐK QLĐB-635-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Doxorubicin Bidiphar 10 Dung dịch tiêm - Doxorubicin hydrochloride 10 mg