Danh sách

Adrim 50mg/25ml

0
Adrim 50mg/25ml - SĐK VN-18304-14 - Thuốc khác. Adrim 50mg/25ml Dung dịch tiêm truyền - Doxorubicin hydrochloride 2mg/ml

Xorunwell 10mg/5ml

0
Xorunwell 10mg/5ml - SĐK VN2-16-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Xorunwell 10mg/5ml Dung dịch tiêm - Doxorubicin hydrochloride 2mg/ml

Xorunwell 20mg/10ml

0
Xorunwell 20mg/10ml - SĐK VN2-81-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Xorunwell 20mg/10ml Dung dịch tiêm - Doxorubicin hydrochloride 2mg/ml

Xorunwell 50mg/25ml

0
Xorunwell 50mg/25ml - SĐK VN2-17-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Xorunwell 50mg/25ml Dung dịch tiêm - Doxorubicin hydrochloride 2mg/ml

Sindroxocin 50mg

0
Sindroxocin 50mg - SĐK VN2-20-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Sindroxocin 50mg Bột pha dung dịch truyền - Doxorubicin hydrochloride 2mg/ml

Doxopeg

0
Doxopeg - SĐK VN-16195-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Doxopeg Hỗn dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Doxorubicin hydrochloride 2mg/ml